TERECoP
 
Font size
You are here: TERECoP>Home>Cíle projektu
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je vyvinout systém kurzů připravujících učitele na implementaci robotiky do konstruktivisticky pojaté výuky. Zkušenosti z přípravy i pilotního ověření kurzů budou zveřejněny. K dalším cílům projektu patří:
  • Vyvinout metodiku inovativních metod podporujících sociální konstruktivistické výukové a studijní postupy aplikované jak v kurzech určených učitelům tak ve vlastní práci žáků ve školách.
  • Vybrat a připravit přehled vhodných roboticky orientovaných vzdělávacích prostředí s cílem vyvinout sadu základních příkladů pro využití robotiky v konstruktivisticky orientované výuce učiteli přírodovědných a technických předmětů středních škol.
  • Ověřit a vyhodnotit praktickou implementaci vybraných nástrojů v rámci kurzů i přímo ve výuce.
  • Vybudovat komunitu řešitelů projektu a účastníků pilotních kurzů, která bude dlouhodobě spolupracovat na zavádění robotických nástrojů do konstruktivně pojaté výuky.
  • Integrovat technologické, poznávací, didaktické a sociální aspekty při návrhu na studenta orientovaného prostředí, v němž technologie mají roli hlavního nástroje poznávacího procesu.
  • Navrhnout na robotiku orientované výukové aktivity, v nichž bude student schopen realizovat poznávací proces jdoucí nad rámec pouhého formálního splnění úkolu.