Κανονισμοί ανοικτού Διαγωνισμού :

 

Θέμα : ΝΧΤ Innovations

 

Κανονισμοί

 

1)      Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός .Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε ανεξαρτήτως ηλικίας και ιδιότητας .

2)      Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα ρομπότ σχετικό με το θέμα .( ΝXT Innovations)

3)      Δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση δομικών στοιχείων LEGO ή άλλων υλικών .Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν άλλα υλικά (εκτός δομικών στοιχείων LEGO) θα πρέπει να δικαιολογηθεί αναλυτικά ο λόγος της χρησιμοποίησης τους .

4)      Ο ελεγκτής του ρομπότ θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε NXT ή RCX και για τον προγραμματισμό του μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού .

5)      Τα ρομπότ θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί και προγραμματιστεί πριν την έναρξη του διαγωνισμού .

6)      Οι διαστάσεις των ρομπότ δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 2970mm x 1860 mm

7)      Οι ομάδες των διαγωνιζομένων  θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία : δοκιμή και ρύθμιση λεπτομερειών στο ρομπότ (εφόσον κριθεί απαραίτητο ) σε ειδικό χώρο προετοιμασίας , ανάρτηση αφίσας ,παρουσίαση ρομπότ σε κριτές και κοινό , απάντηση σε ερωτήσεις των κριτών .

8)      Οι ομάδες θα πρέπει να καταθέσουν στους κριτές την παρουσίαση του ρομπότ τους και εγγράφως .η παρουσίαση αυτή θα πρέπει να εξηγεί το τι ακριβώς μπορεί να κάνει το ρομπότ και πως καθώς και τον λόγο για τον οποίο το ρομπότ είναι μοναδικό .Στην έγγραφη παρουσίαση μπορούν να συμπεριληφθούν εικόνες διαγράμματα κτλ .

9)      Στο χώρο της παρουσίασης οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να αναρτήσουν αφίσα διαστάσεων έως 120 cm x 90 cm (περίπου) .Ο σκοπός της αφίσας είναι να εξηγήσει στο κοινό το πρότζεκτ με το οποίο συμμετέχουν οι ομάδες στο διαγωνισμό.

10)  Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ανεβάσει ένα video τουλάχιστον 2 λεπτών στην σελίδα του διαγωνισμού το αργότερο μια εβδομάδα πριν την έναρξη του διαγωνισμού .

11)  Τα μέλη της κάθε ομάδας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 3 άτομα .

 

 

Παρουσίαση

 

Θα υπάρχουν 3 έως 5 κριτές για τον διαγωνισμό .

 

Οι ομάδες θα έχουν περίπου 20 λεπτά στην διάθεσή τους για να κάνουν το ρομπότ να λειτουργήσει και να εξηγήσουν τι ακριβώς κάνει .Έπειτα θα έχουν στη διάθεσή τους άλλα 10 λεπτά για να απαντήσουν σε ερωτήσεις των κριτών .

 

 

Τα κριτήρια επιλογής της καλύτερης ομάδας είναι τα εξής :

 

Περισσότερο δημιουργικό σχέδιο (εμφάνιση , μοναδικότητα ,διαδραστικότητα)

 

Καλύτερη Τεχνική σχεδίαση (βέλτιστη μηχανική και ευστάθεια)

 

Παρουσίαση (επιτυχή επίδειξη , σωστή επεξήγηση , ομαδικό πνεύμα , μορφή αφίσας , video)

 

Αφαίρεση βαθμών.

 

Αφαίρεση βαθμών θα υπάρξει όταν παραβιάζεται οποιοσδήποτε από τους παραπάνω κανονισμούς .