TERECoP
 
Μέγεθος χαρακτήρων
εκπαιδευτική ρομποτική - η θεωρητική έμπνευση...
Το πρόγραμμά TERECoP εντάσσεται στην εκπαιδευτική ρομποτική και εμπνέεται από: Kinds with robots image
  • τις κονστρακτιβιστικές θεωρίες του Jean Piaget, ο οποίος υποστηρίζει ότι η μάθηση στον άνθρωπο δεν είναι αποτέλεσμα μετάδοσης της γνώσης, αλλά μια ενεργητική διαδικασία κατασκευής της γνώσης που βασίζεται στις εμπειρίες που αποκομίζονται από τον πραγματικό κόσμο και συνδέεται με την προσωπική, μοναδική στον καθένα, προγενέστερη γνώση. (Piaget, 1972)
  • την κονστρακσιονιστική (constructionist) εκπαιδευτική φιλοσοφία του S. Papert που προσθέτει ότι η απόκτηση νέας γνώσης συντελείται πιο αποτελεσματικά όταν αυτοί που μαθαίνουν ασχολούνται με την κατασκευή προϊόντων που έχουν προσωπικό νόημα για αυτούς. Ο κονστρακσιονισμός (constructionism) (Papert, 1972) αποτελεί τη φυσική επέκταση του κονστρακτιβισμού (constructivism) και τονίζει την κατασκευαστική - χειρωνακτική (hands-on) πλευρά. Οι μαθητές σε ένα δημιουργικό περιβάλλον κατασκευάζουν κάτι μόνοι τους, κατά προτίμηση ένα χειροπιαστό αντικείμενο, ένα αντικείμενο που μπορούν να αγγίξουν αλλά και να θεωρήσουν ουσιώδες. Ο στόχος του κονστρακsιονισμού είναι να δώσει στα παιδιά κατάλληλα πράγματα να κάνουν έτσι ώστε να μάθουν στην πράξη με αποτελεσματικότερο τρόπο από ό, τι πριν (Papert, 1980).

Σ' αυτό το θεωρητικό πλαίσιο υιοθετείται μια κοινωνικο-εποικοδομητική (social-constructivist) άποψη όπου η μάθηση δεν είναι εξατομικευμένη αλλά αποτελεί κοινωνική και κοινωνικοποιημένη δραστηριότητα, δηλαδή η μάθηση λαμβάνει χώρα σ' ένα κοινωνικό περίγυρο.

εκπαιδευτική ρομποτική - σκοπός και στόχοι...
Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την εκπαίδευση των δασκάλων στην εφαρμογή της ρομποτικής εποικοδομητικής μάθησης στη σχολική αίθουσα, και να αναφέρει την αποκτηθείσα εμπειρία από αυτό το πλαίσιο. Ειδικότερα οι στόχοι μας είναι:...
Παιδαγωγική μέθοδος...
Students workshop imageΣτα πλαίσια του στόχου του προγράμματός μας για επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων και εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση των δασκάλων και στην τάξη υιοθετείται μια ερευνητική προσέγγιση. Η συνεργασία τεχνολογίας και μαθητών σε γνωστικό επίπεδο εξαρτάται πρώτον από το πόσο επιμελώς δεσμεύονται οι εκπαιδευόμενοι και δεύτερον από την αλληλεπίδραση που ασκείται. Κατά συνέπεια για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας νέας τεχνολογίας, δεν αρκεί και μόνο να την εισαγάγεις στην τάξη ή στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των δασκάλων.

Ως εκ τούτου, σ' αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα θα εφαρμόσουμε εποικοδομητική (constructivist) παιδαγωγική και μαθητο-κεντρική διδακτική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπ' όψη τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου/ης, για το σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής, τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης. Πασχίζοντας για τη δημιουργία ενός συνεργατικού μαθησιακού περιβάλλοντος, στηριζόμαστε στην πίστη ότι η εγγενής δυναμική των κοινοτήτων μάθησης μέσω διαδικτύου συντελεί υπό προϋποθέσεις πιο αποτελεσματικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών.