Σεμινάριο για την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στη σχολική τάξη [10/4 έως 19/5/2008 στα εργαστήρια της ΑΣΠΑΙΤΕ (Αθήνα)]

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου TERECoP - «Teacher Education on Robotics-Enhanced Constructivist Pedagogical methods» πραγματοποιήθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα την ένταξη προγραμματιζόμενων ρομποτικών κατασκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το σεμινάριο είχε διάρκεια 30 ώρες και πραγματοποιήθηκε από 10/4 έως 19/5/2008 και περιλάμβανε πέντε συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Συμμετείχαν 24 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με ειδικότητες Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Δάσκαλοι.

Στο σεμινάριο δίδαξαν οι Δ. Αλιμήσης (Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ), Χρ. Κυνηγός (Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών), K. Παπανικολάου (επίκ. καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ),  Στ. Φράγκου (υποψήφια διδάκτωρ, ΔΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη).

Η μεθοδολογία επιμόρφωσης και οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου αποσκοπούσαν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων κατασκευής και προγραμματισμού ρομποτικών κατασκευών αλλά και στην αξιοποίηση μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εποικοδομητικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που βασίζονται στην ρομποτική. Ειδικότερα αποβλέπαμε στην διαμόρφωση ενός μεθοδολογικού πλαισίου το οποίο ενθαρρύνει:

o       τη μάθηση με νόημα για τους μαθητές βασισμένη στην ομαδική εργασία και στα κατάλληλα διδακτικά υλικά

o       την αυθεντική μάθηση με την αξιοποίηση θεμάτων/προβλημάτων από την πραγματική ζωή ή με προσομοιώσεις φαινομένων της καθημερινής ζωής

o       τη μάθηση βασισμένη στις συνθετικές εργασίες (projects) που χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνολογικά περιβάλλοντα για να αναζητήσουν λύσεις σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου

o       την κοινωνική μάθηση μέσω της εργασίας σε ομάδες και την προώθηση της κοινότητας μέσω μιας ηλεκτρονικής τάξης

o       την ενεργητική μάθηση με πειραματισμό και επίλυση προβλημάτων, χρησιμοποιώντας επιλεκτικά τα διαθέσιμα κάθε φορά υλικά σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις,  και τις ανάγκες τους

o       την αυτορρύθμιση και τον κριτικό αναστοχασμό σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης και τους επιδιωκόμενους στόχους των δραστηριοτήτων που κάθε φορά εκπονούνταν

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του σεμιναρίου απαιτούσαν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, τη συνεργασία τους σε μικρές ομάδες και με το σύνολο της τάξης. Υπήρχε συνεχής υποστήριξη των ομάδων από τους εκπαιδευτές κατά την διάρκεια των μαθημάτων και υποστήριξη από απόσταση μέσω μιας ηλεκτρονικής τάξης.

 

Οι διδακτικές ενότητες που αναπτύχθηκαν ήταν:

 

Θέμα

Διάρκεια

Εισαγωγή, γνωριμία, ενημέρωση  για το πρόγραμμα του σεμινάριο, διδακτικό συμβόλαιο.

 

3 ώρες

Ρομποτική στην εκπαίδευση: Μαθησιακές δραστηριότητες με Τεχνολογία Ελέγχου

 

3 ώρες

Γνωριμία με το δομικό υλικό, μικροεπεξεργαστή και αισθητήρες

2 ώρες

Κατασκευή ρομπότ

2 ώρες

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ι –Κίνηση αυτοκινήτου σε μια διαδρομή

2 ώρες

Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΙΙ -Η γάτα, το ποντίκι και ο αφέντης της

3 ώρες

Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΙΙΙ- Συλλογή δεδομένων

1 ώρες

Μεθοδολογία ανάπτυξης συνθετικών εργασιών με ρομποτική

1 ώρες

Στάδια ανάπτυξης συνθετικής εργασίας: Μελέτη παραδείγματος «Η κίνηση του λεωφορείου»

4 ώρες

Αξιολόγηση συνθετικών εργασιών

1 ώρες

Σχεδιασμός συνθετικών εργασιών από τις ομάδες

2 ώρες

Εκπόνηση συνθετικών εργασιών

 

Παρουσιάσεις συνθετικών εργασιών των ομάδων

4 ώρες

Αξιολόγηση (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη)

2 ώρες

 

Η συμμετοχή των επιμορφούμενων σε όλη την διάρκεια των μαθημάτων ήταν πολύ μεγάλη και προσέφερε καταλυτικά στην επιτυχία του σεμιναρίου. Οι τελικές εργασίες των ομάδων περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή της συνθετικής εργασίας (στόχοι, στάδια ανάπτυξης, εργαλεία αξιολόγησης), ρομποτικές κατασκευές, προγραμματισμό κατασκευών, οδηγίες κατασκευής, φύλλα εργασίας.

Τα θέματα των εργασιών που παρουσιάστηκαν από τις ομάδες των επιμορφούμενων είναι:

1. Το εύκολο παρκάρισμα

2. Καταμέτρηση κενών θέσεων σε αμφιθέατρο

3. Μηχανισμός αυτόματου ποτίσματος

4. Σύγχρονος καταπέλτης

5. Αυτόματη επιλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

6. Τηλεχειρισμός αυτοκινήτου